យើងដូចគ្នា

    គម្រោងយើងដូចគ្នាគឺជាគម្រោងដែលមានរយៈពេលពីរឆ្នាំគាំទ្រថវិកាដោយទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ​ ហៅកាត់ថា(USAID) ដើម្បីលើកកម្ពស់ការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចនិងសមភាពនៃ អ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា(LGBT)ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ គម្រោងនេះគឺរៀបចំឡើងដោយអង្គការមីឌាវ័នក្នុងភាពជា ដៃគូជាមួយនឹងគម្រោង​និន្នាការភេទ និង​អត្តសញ្ញាណ​យេនឌ័ររបស់អង្គការមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា ហៅកាត់ថា(សូជី)។

    តាមរយៈការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការសរសេរកម្មវិធីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដ៏ធំមួយ ការបណ្តុះបណ្តាលនិងការផ្សព្វផ្សាយ សហគមន៍ដោយផ្ទាល់​គម្រោងយើងដូចគ្នាកំពុងធ្វើការដើម្បី:

  • បង្កើនការចូលរួមដោយអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នាដើម្បីទទួល ព័ត៌មានសំខាន់, ធនធាននិងការគាំទ្រ
  • ពង្រឹងសមត្ថភាពនៃចលនាអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍និងអនុវត្តការទំនាក់ទំនង ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងយុទ្ធសាស្ត្រតស៊ូមតិ
  • ផ្សព្វផ្សាយការផ្លាស់ប្តូរ ក្នុងបទដ្ឋានសង្គមដែលរើសអើង/ការអនុវត្ត

គ្នានឯកសារ

ការយល់ដឹងពីគម្រោងយើងដូចគ្នា
15 Sep, 2016
Guest Speaker1: នួនស៊ីដារា,អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសូជី(CCHR)
Guest Speaker2: គង់ យ៉ារ៉ា,អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងយើងដូចគ្នា(MediaOne)
Download: សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយកសំលេងនេះ

ចលនារបស់អ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នានៅកម្ពុជា
26 Sep,2016
Guest Speaker1: នួនស៊ីដារា,អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសូជី(CCHR)
Guest Speaker2: អឿ សាដាដ,អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសុខភាពអ្នកប្ដូរយេនដ័រនៅកម្ពុជា(RAC)
Download: សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយកសំលេងនេះ

​​​​ ស្ថានភាពរបស់អ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នានៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន
27 Oct, 2016
Guest Speaker1: អឿ សាដាដ,អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសុខភាពអ្នកប្ដូរយេនដ័រនៅកម្ពុជា(RAC)
Guest Speaker2: ឈឿង រចនា,សកម្មជន LGBT
Download: សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយកសំលេងនេះ

ការរើសអើងអំពីគ្រួសារចំពោះអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា
10 Nov, 2016
Guest Speaker1: នួនស៊ីដារា,អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសូជី(CCHR)
Guest Speaker2: ឡែន,និស្សិតច្បាប់ឆ្នាំទី4(PUC) និងជាសកម្មជន(LGBT)
Download: សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយកសំលេងនេះ

ផលវិបាកនៃការរើសអើងអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នានៅកន្លែងការងារ
24 Nov, 2016
Guest Speaker1: នួនស៊ីដារា,អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសូជី(CCHR)
Guest Speaker2: សែន រិទ្ធសេរីរ័ត្ន (ល័កស្ម៊ី),បុគ្គលិកអង្គការ សុខភាពបុរសកម្ពុជា(MHC)
Download: សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយកសំលេងនេះ

ផលវិបាកនៃការរើសអើងអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នានៅសាលារៀន
15 Dec, 2016
Guest Speaker1: នួនស៊ីដារា,អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសូជី(CCHR)
Guest Speaker2: វណ្ណ ដានីត,សមាជិក LGBT
Download: សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយកសំលេងនេះ

សិទ្ធអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នាគឺជាសិទ្ធមនុស្ស
22 Dec, 2016
Guest Speaker1: នួនស៊ីដារា,អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសូជី(CCHR)
Guest Speaker2: ធីតា,និស្សិត PUC
Download: សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយកសំលេងនេះ

គុណវិប្បត្តិនៃការកៃសម្ផស្សដោយមិនមានការព្រឹក្សាពីអ្នកជំនាញ
12 Jan, 2017
Guest Speaker: វេជ្ជៈបណ្ឌិត ធឿង ពិសិត,ឯកទ្ទេសវះកាត់កែសម្ផស្ស និងថែរក្សាសម្ផស្ស (Megabel)
Download: សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយកសំលេងនេះ

ការប្រឈមមុខក្នុងការរួមភេទដែលមិនបានការពារ
26 Jan, 2017
Download: សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយកសំលេងនេះ

ការទទួលសេវាសុខភាពរបស់អ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា
12 Feb, 2017
Guest Speaker1: អឿ សាដាដ,អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសុខភាពអ្នកប្ដូរយេនដ័រនៅកម្ពុជា(RAC)
Guest Speaker2: ទី ទី,អ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា LGBT
Download: សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយកសំលេងនេះ

គុណវិប្បត្តិនៃការប្រើបា្រស់គ្រឿងញៀន
23 Feb, 2017
Guest Speaker: កញ្ញា ប្រាក់ មុន្នីរ័ត្ន,មន្ត្រីគម្រោងនៃកម្មវិធីអប់រំបង្ការគ្រឿងញៀន និងគ្រឿងស្រវឹងនៃសមាគមន៍យុវជនខ្មែរ
Download: សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយកសំលេងនេះ

សិទ្ធស្ត្រីស្រលាញ់ស្ត្រីដូចគ្នាក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍
09 Mar, 2017
Guest Speaker1: លោកជំទាវ ញៀន សុចិត្រា,អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សង្គម នៃក្រសួង កិច្ចការនារី
Guest Speaker2: កញ្ញា គុយ ធីតា,និស្សិត PUC
Download: សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយកសំលេងនេះ

​​ សារៈសំខាន់នៃការពិនិត្យឈាមរកកាមរោគអេដស៍
23 Mar, 2017
Guest Speaker: ផង់ ចាន់ថន,មន្ត្រីអង្គការ ខាន់ណា
Download: សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយកសំលេងនេះ

ការរើសអើងចំពោះអាកប្បកិរិយានិងសីលធម៌រស់នៅរបស់អ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា
20 Apl, 2017
Guest Speaker: នួនស៊ីដារា,អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសូជី (CCHR)
Download: សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយកសំលេងនេះ

ឥរិយាបទ និងសេចក្ដីថ្លៃថ្នូររបស់អ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា
27 Apl, 2017
Guest Speaker1: សែន រិទ្ធសេរីរ័ត្ន (ល័កស្ម៊ី),បុគ្គលិកអង្គការ សុខភាពបុរសកម្ពុជា(MHC)
Guest Speaker2: ឈឿង រចនា,សកម្មជន LGBT
Download: សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយកសំលេងនេះ

លទ្ធផលនៃការរៀបចំសប្ដាហ៍មោទនៈភាពអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា និងទិវាប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរើសអើងអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា
27 May, 2017
Guest Speaker1: ផង់ ចាន់ថន,មន្ត្រីអង្គការ ខាន់ណា
Guest Speaker2: ឈឿង រចនា,សកម្មជន LGBT
Download: សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយកសំលេងនេះ

ផ្នត់គំនិតសាធារណៈជនចំពោះអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា
15 Jun, 2017
Guest Speaker: នួនស៊ីដារា,អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសូជី (CCHR)
Download: សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយកសំលេងនេះ

បញ្ឈប់ការរើសអើងមកលើអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នាដោយវិធីណា
13 July, 2017
Guest Speaker1: យឺន ស្រីម៉ៅ,ម្ដាយ LGBT
Guest Speaker2: រិទ្ធ សុគន្ធ,អ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា LGBT
Download: សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយកសំលេងនេះ

ឧបសគ្គអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នានៅតាមសហគមន៍
27 July, 2017
Guest Speaker1: គង់ យ៉ារ៉ា,អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងយើងដូចគ្នា (MediaOne)
Guest Speaker2: សែន រិទ្ធសេរីរ័ត្ន (ល័កស្ម៊ី),បុគ្គលិកអង្គការ សុខភាពបុរសកម្ពុជា(MHC)
Download: សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយកសំលេងនេះ

ការចូលរួមរបស់អាជ្ញាធរ ក្នុងការលុបបំបាត់ការរើសអើងមកលើអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងមូលដ្ឋាន
10 Aug, 2017
Guest Speaker1: មាន ណាត,មេឃុំភូមិធំ ស្រុកគៀនស្វាយ ខេត្តកណ្ដាល
Guest Speaker2: សូ ទិត្យសុភ័ក្រ,កសិករ LGBT
Download: សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយកសំលេងនេះ

តើមានបាបកម្មទេ ប្រសិនយើងរើសអើងអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា
24 Aug, 2017
Guest Speaker1: ព្រះតេជគុណ ហាន សំអាត,លោក គង់នៅវត្តកោះ
Guest Speaker2: សែន រិទ្ធសេរីរ័ត្ន (ល័កស្ម៊ី),បុគ្គលិកអង្គការ សុខភាពបុរសកម្ពុជា(MHC)
Download: សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយកសំលេងនេះ

ការថែទាំសុខភាពផ្លូវភេទ របស់អ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា
14 Sep, 2017
Guest Speaker: សែន រិទ្ធសេរីរ័ត្ន (ល័កស្ម៊ី),បុគ្គលិកអង្គការ សុខភាពបុរសកម្ពុជា(MHC)
Download: សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយកសំលេងនេះ

តើអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នាជាការធ្វើតាមគ្នា ឬកើតចេញពីធម្មជាតិ
28 Sep, 2017
Guest Speaker1: យឺន ស្រីម៉ៅ,ម្ដាយ LGBT
Guest Speaker2: រិទ្ធ សុគន្ធ,អ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា LGBT
Download: សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយកសំលេងនេះ

តើប្រព័ន្ធផ្សប់ផ្សាយអាចជួយលើកកម្ពស់សិទ្ធអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេច?
12 Oct, 2017
Guest Speaker1: ខៀវ សេរីវុទ្ធា,ទីព្រឹក្សាអមក្រសួង កិច្ចការនារី
Guest Speaker2: នួនស៊ីដារា,អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសូជី (CCHR)
Download: សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយកសំលេងនេះ

តើរាជរដ្ឋាភិបាលអាចជួយលើកកម្ពស់សិទ្ធអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេច?
26 Oct, 2017
Guest Speaker1: លោក គឹម សាញ់,ជំនួយការក្រសួង អប់រំ យុវជន និងកីឡា
Guest Speaker2: នួនស៊ីដារា (តាមទូរស័ព្ទ),អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសូជី (CCHR)
Download: សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយកសំលេងនេះ

សិទ្ធអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា គឺជាសិទ្ធមនុស្ស
16 Nov, 2017
Guest Speaker1: ឈឿង រចនា,សកម្មជន LGBT
Guest Speaker2: នួនស៊ីដារា (តាមទូរស័ព្ទ),អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសូជី (CCHR)
Download: សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយកសំលេងនេះ

លទ្ធផលគម្រោងយើងដូចគ្នា រយៈពេលជិត២ឆ្នាំ
07 Dec, 2017
Guest Speaker1: គង់ យ៉ារ៉ា,អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងយើងដូចគ្នា (MediaOne)
Guest Speaker2: នួនស៊ីដារា (តាមទូរស័ព្ទ),អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសូជី (CCHR)
Download: សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយកសំលេងនេះ

​​​

Facebooktwitterlinkedinmail

កម្មវិធីចុងក្រោយបំផុត