លោកតា​ ព្រៃឡង់

    សួស្តីចៅៗទាំងអស់គ្នា!ខ្ញុំលោកតាព្រៃឡង,​លោកតាមើលថែរក្សាព្រៃឡង់អស់រយៈពេលជាង១០០០ឆ្នាំមកហើយ ហើយលោកតាចង់ប្រាប់ចៅៗអំពីទីកន្លែងដែលល្អអស្ចារ្យជំវិញផ្ទះរបស់តានៅក្នុងព្រៃឡង់ សូមតាមដានគេហទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់តា​ Lokta Prey Land,ហើយលោកតានឹងចែករំលែករឿងនិទានអំពីព្រៃឡង់ជូនទៅដល់ចៅៗអោយបានដឹងទាំងអស់គ្នា។

គ្នានឯកសារ


Source
download track 1 here
download track 1 here
download track 1 here

Facebooktwitterlinkedinmail

កម្មវិធីចុងក្រោយបំផុត