ទីតាំង មីឌាវ័ន

ការិយាល័យ​ មីឌាវ័ន

អាស័យដ្ឋានៈ ផ្ទះលេខ ២៦ ផ្លូវលេខ ១២៩ សង្កាត់បឹងកេងកង២ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

ទូរស័ព្ទ:​ +855 (0)23 996 828
ទូរសារ: +855 (0)23 996 829

អ៊ីម៉ែល: info@mediaone.org.kh